แอล ที เค อินเตอร์เทรดดิ้ง บจก.

10/103 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

รายละเอียด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆ เพื่อให้บริหารแกกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้แก่ กล่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มโรงแรม,กล่มโรงพยาบาล,สถาบันการศึกษา,อาคาร-สำนักงานต่างๆ ตลอดจนครัวเรือนและผู้ใช้ทั่วไป