ไดน่า เมททอล บจก.

101 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เวลโกรว์ ต.บางบัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์