ไทยสิน เมทัล อินดัสทรี บจก.

51/2 หมู่1 ตำบล หอมศีล อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

รายละเอียด

ผลิต สลักภัณฑ์ น็อต สกรู และ ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เหนือชั้นด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ของบุคลากร ผสมผสานกับความพร้อมของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าหลักที่อยู่ในท้องตลาด และ ในภาคอุตสาหกรรม (OEM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ