บาร์เร็ล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

115/15 หมู่ 9ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

รายละเอียด

ลบครีบชิ้นงานที่เกิดจากการปั๊มโลหะและฉีดโลหะ เช่น ลบครีบชิ้นงานชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ลบครีบชิ้นงานชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ