โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี บจก.

99/2 หมู่ 3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 24120

รายละเอียด

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Super High Grade) และแป้งมันสำประหลังดัดแปร ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ เพื่อส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ