โลจิสติกส์มาร์ท บจก.

59/1 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

รายละเอียด

ผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทุกชนิด วางแผน ออกแบบ ให้คำปรึกษา และการวางระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์จัดเก็บ ยก ย้ายของอัตโนมัติ และหุ่นยนต์