บางวัวไฟเบอร์กลาส บจก.

2 หมู่ 6 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

รายละเอียด

ผลิตและส่งออกถังไฟเบอร์กลาส บรรจุสารเคมีและน้ำ