เอ็กซ์ทรีม แพคเกจจิ้ง บจก.

51/11 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด(กม.36) ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

รายละเอียด

พลาสติกใส พลาสติก แร๊บ