พลัส โฟม แพคเกจจิ้ง บจก.

พลัส โฟม แพคเกจจิ้ง บจก.

ผลิตบรรจุภัณฑ์ อีพีอีโฟม

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

209/164 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

Website