ไทย โอ พี พี จำกัด บมจ.

91/9 กม 6 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

รายละเอียด

ฟิลม์ใส พลาสติกฟิล์มฉลากกาว,หลอดยาสีฟัน