ไทยล่อน บจก.

219 หมู่ 3 นิคมอุสาตกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประเทศไทย 20230

รายละเอียด

ผู้ผลิตสิ่งทอ เส้นใยไนล่อน66 เล้นใยสังเคราะห์