บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ บจก.

บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ บจก.

ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บริหารจัดการสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อขายหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

39/1 ม.1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

Website