บางกอกอินดัสเตรียลลามิเนท บจก.

180 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ซอย 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์