เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ บจก.

188 หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

รายละเอียด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากการปั๊มขึ้นรูป การประกอบ และการเชื่อม โดยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร