เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ บจก.

111/6-7 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

รายละเอียด

ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรม คุณภาพสูง เป็นผู้แทนนำเข้า จัดซื้อ จัดหา และจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมทุกชนิด มีทีมงานซึ่งมีประสบการณ์และทีมวิศวกรให้บริการด้านเทคนิคและพัฒนา การใช้เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่ลูกค้า

บทความ และข่าวสาร