ทั้งฮั่วชิน พริ้นติ้งเน็ทเวอร์ค บจก.

128 กม 36 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

รายละเอียด

อุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ