ยูเนี่ยนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ บจก.

86 กม 36 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

รายละเอียด

ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ