โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี บจก.

565 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

รายละเอียด

รับขึ้นรูปกล่องกระดาษ