โกโต พลาสติก (ประเทศไทย) บจก.

700 1010 ซอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบล มาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ ท่อแอร์รถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์