คอมพลีทโอโตรับเบอร์แมนูแฟ็คเจอริ่ง บจก.

เลขที่700/498 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่ออ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี 20000

รายละเอียด

ชิ้นส่วนประเภทยาง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กโทรนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ