เทคโนพลาสอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) บจก.

เลขที่700/171 หมู่หมู่1 ถนนถ.บางนา-ตราดกม.57 ต.ต.บ้านเก่าอ.พานทองจ.ชลบุรี20160

รายละเอียด

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์สานักงาน