ฟลูอิด ไดนามิค บจก.

942/5-6 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รายละเอียด

เป็นบริษัทที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันหล่อลื่นบนพื้นฐานของวัตถุดิบและความรู้จากทางอเมริกา ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์และน้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรม