สยาม คราฟท์ เฮ้าส์ บจก.

สยาม คราฟท์ เฮ้าส์ บจก.

จำหน่าย ไม้ฉำฉา ไม้อัดเก่า ไม้ยางพารา รับทำ พาเลทไม้ ลังไม้ ลังเครื่องจักร รับสั่งทำทุกรูปแบบ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

169/2 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520