โคบะยู (ประเทศไทย) บจก.

โคบะยู (ประเทศไทย) บจก.

ประกอบธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป เกี่ยวกับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

1 กม 3 อาคาร เอ็มดี ทาวเวอร์ ซอย 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร