โคบะยู (ประเทศไทย) บจก.

1 กม 3 อาคาร เอ็มดี ทาวเวอร์ ซอย 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียด

ประกอบธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป เกี่ยวกับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์