สยาม โคทเต็ด แอ็บ เบรซีฟ บจก.

เลขที่ 7/126 หมู่ 4 ต.มาบยาง พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

รายละเอียด

ผ้าทราย (Cloth Coated Abrasive),กระดาษทราย (Paper Coated Abrasive), แผํนไฟเบอร์เคลือบทราย