โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.

เลขท่ี 7/440 หมู่ 6 ต.มาบยาง พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 20230

รายละเอียด

ผลิตแม่พิมพ์ (Mold & Die) และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (Mold & Die Part)