ฟูตามิ พริซิชั่น บจก.

ฟูตามิ พริซิชั่น บจก.

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 30 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต .โคกแย้ อ . หนองแค จ . สระบุรี 18230

Website