เครื่องจักรกลหนัก พิณสยาม บจก.

32/9 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด

ผู้นำเข้าเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ จากอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น พร้อมจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรหนักนำเข้า