คาสทูล180 บจก.

เลขที่34/6 นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี หมู่4 ต.บ่อวินอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี20230

รายละเอียด

ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรม