แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาทส์ บจก.

เลขที่ 7/238 หมู่ 6 ต.มาบยาง พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

รายละเอียด

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้ง ชิ้นส่วนโลหะ และฉีดชิ้นส่วน พลาสติก