เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม บจก.

100 หมู่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

รายละเอียด

ผู้ให้บริการด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์ม ธุรกิจโรงงานแปรรูปอาหาร

บทความ และข่าวสาร