เคซเท็ม(สยาม) บจก.

700/408 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

รายละเอียด

ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตโลหะ หล่อ หลอม อัดขึ้นรูป โดยวิธี Lost Wax