คันไซ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก.

888/84 หมู่ 19ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

รายละเอียด

ประกอบและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม