โกลบอล เอเซีย แปซิฟิก บจก.

22/3 ม.7 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

รายละเอียด

ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น อุตสาหกรรมและยานยนต์บางจาก (ภาคตะวันออก) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม บริการล้าง(Flushing) ทำความสะอาด (Cleaning) เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมให้คำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของท่าน