บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด

บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด

ฝาท่อ,ตะแกรงบนสะพาน,ตะแกรง,ชิ้นส่วนเครื่องจักร

phone

email

ที่อยู่ / สำนักงาน / โรงงาน

เลขที่ 188 หมู่ที่ 1

Website

https://-