โรงงานระยอง
โรงงานชลบุรี
โรงงานปราจีนบุรี
โรงงานฉะเชิงเทรา

เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ บจก.

แสดง 1 จากทั้งหมด 1 บริษัท
เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ บจก.
โซน : โรงงานชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
Website
ที่อยู่
99/27 หมู่2 หมู่บ้านพิมพาภรณ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมีองชสบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

บริษัท เอ แอนด์ เอ วินเนอร์ จำกัดบริการบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้บริการด้านการบำบัดน้ำ การปรับคุณภาพน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสียในโรงงาน ออกแบบและติดตั้งด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ ให้การบำบัดน้ำเสียในแต่ละสถานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานและอุตสาหกรรม